Logo Dom Mediowy Sigma Bis
Profil Sigma Bis na LinkedIn

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIGMA BIS S.A.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Sigma Bis S.A. (dalej: „Sigma Bis” lub „Administrator”) przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej. Sigma Bis we wskazanym w niniejszej polityce zakresie jest administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Z Sigmą Bis można się kontaktować pod adresem kontakt@sigma-media.pl lub tradycyjnie na adres siedziby, tj. 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12.

Sigma Bis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (p. Paulina Sągol), z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem ochrona.danych@sigma-media.pl.

 

PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, W KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SIGMA BIS

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
 

 1. wypełnienie obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Okres przechowywania danych:
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFIL SIGMA BIS NA PORTALU LINKEDIN


Cel przetwarzania i podstawa prawna:
 

- promocja Sigmy Bis prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:
 

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH KONTRAHENTÓW SIGMY BIS – OSÓB FIZYCZNYCH, A TAKŻE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW


Cel przetwarzania i podstawa prawna:
 

 1. realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przechowywania danych:
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:
 

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W SIGMA BIS

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
 

 1. przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności dotyczy to zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji przyszłych oraz zgody na przetwarzanie szerszego zakresu danych kandydata, niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy.

 

Okres przechowywania danych:
 

Dane będą przetwarzane przez 1 roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ SIGMA-MEDIA.PL (PRZETWARZANIE DANYCH POCHODZĄCYCH Z COOKIES)

Definicja i sposób działania plików cookies
 

Podczas korzystania ze strony sigma-media.pl, na urządzeniu końcowym użytkownika (w przeglądarce lub na dysku twardym komputera) instalowane są tzw. pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe. W określonych sytuacjach dane pochodzące z plików cookie mogą stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub – co najczęściej ma miejsce - możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pomimo sporów co do możliwości zakwalifikowania danych pochodzących z plików cookie jako danych osobowych, stawiając na pierwszym miejscu Państwa prywatność,  traktujemy dane pochodzące z plików cookie jak dane osobowe w rozumieniu RODO.

Przetwarzanie danych pochodzących z plików cookie odbywa się co do zasady na podstawie zgody użytkownika. Artykuł 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne stanowi, że użytkownik może wyrazić zgodę na instalowanie na jego urządzeniu plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Oznacza to, że same ustawienia Państwa przeglądarki internetowej świadczą o tym, czy godzą się Państwo na instalowanie przez nas plików cookie. Niemniej jednak, aby uczynić taką zgodę w pełni świadomą, wdrożyliśmy tzw. consent management platform (CMP), czyli baner, który wyświetla się po wejściu na stronę sigma-media.pl, a za pomocą którego użytkownik może w łatwy sposób zdecydować jakie rodzaje plików cookie możemy instalować na jego urządzeniu (a następnie przetwarzać dane osobowe pochodzące z plików cookie).

Mogą Państwo zatem określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce albo korzystając ze wspomnianego CMP (usunąć pliki cookie z urządzenia lub całkowicie zablokować ich instalację).

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików cookies może wiązać się z tym, że nasza strona internetowa nie będzie funkcjonowała poprawnie.
 

Gromadzenie innych danych
 

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików  cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
 

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych:
 

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony sigma-media.pl, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. marketing naszych własnych produktów i usług, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. marketing produktów i usług firm współpracujących z nami, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. cele statystyczne i analityczne związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony sigma-media.pl, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   

Okres przechowywania danych:
 

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany niżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu).
 

Strona sigma-media.pl instaluje na urządzeniu użytkownika oraz wykorzystuje dane pochodzące z następujących pliki cookie (na podstawie raportu wygenerowanego na Cookiebot.com na dzień 16.12.2021 r.):

 

NAZWA PLIKU

CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów serwisu. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

JSESSIONID

Zachowuje stany użytkowników we wszystkich żądaniach stron.

sesja

Preferencyjne pliki cookie

Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji zmieniających sposób zachowania lub wyglądu witryny, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

lang

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej.

Dostawca: ads.linkedin.com

sesja

Statystyczne pliki cookie

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi.

_ga

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

2 lata

_ga_#

Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty.

2 lata

_gat

Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań.

1 dzień

_gid

Rejestruje niepowtarzalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

1 dzień

AnalyticsSyncHistory

Używane w połączeniu z synchronizacją danych z usługami analitycznymi innych firm.

Dostawca: linkedin.com

29 dni

Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

_fbp

Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak oferty w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

ads/ga-audiences

Wykorzystywane przez Google Ad Words do ponownego zaangażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w witrynach.

Dostawca: google.com

sesja

bcookie

Wykorzystywany przez serwis sieci społecznościowej LinkedIn, do śledzenia korzystania z wbudowanych usług.

Dostawca: linkedin.com

2 lata

bscookie

Wykorzystywany przez serwis sieci społecznościowej LinkedIn, do śledzenia korzystania z wbudowanych usług.

Dostawca: linkedin.com

2 lata

lang

Ustawiane przez LinkedIn, gdy strona internetowa zawiera osadzony panel „Obserwuj”.

Dostawca: linkedin.com

sesja

lidc

Wykorzystywany przez serwis sieci społecznościowej LinkedIn, do śledzenia korzystania z wbudowanych usług.

Dostawca: linkedin.com

1 dzień

tr

Wykorzystywany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców będących stronami trzecimi.

Dostawca: facebook.com

sesja

UserMatchHistory

Wykorzystywany do śledzenia odwiedzających na wielu witrynach internetowych, w celu prezentowania odpowiedniej reklamy opartej na preferencjach gościa.

Dostawca: linkedin.com

29 dni

Niesklasyfikowane pliki cookie

Jesteśmy w trakcie ich klasyfikowania, razem z dostawcami poszczególnych cookies.

_wavera_p8753b

Plik w trakcie klasyfikowania.

2 lata

_waverb_p8753b

Plik w trakcie klasyfikowania.

1 dzień

_wavert_p8753b

Plik w trakcie klasyfikowania.

sesja

cache-with-varnish

Plik w trakcie klasyfikowania.

sesja

ww_googleFonts

Plik w trakcie klasyfikowania.

stały

ww_worker

Plik w trakcie klasyfikowania.

sesja

 

ODBIORCY DANYCH

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Sigma Bis może je ujawniać następującym kategoriom odbiorców:
a)    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
b)    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
c)    podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
d)    firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
e)    firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
f)    bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 
g)    spółkom GK ORLEN dla prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli kandydat do pracy w Sigma Bis wyrazi na to zgodę.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sigmę Bis, przysługuje prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych, 
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    usunięcia swoich danych osobowych,
d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
f)    przenoszenia swoich danych osobowych.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Sigmę Bis z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Sigmę Bis danych na potrzeby marketingu) podanie danych jest dobrowolne.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

SIGMA BIS JAKO PROCESOR

Sigma Bis obsługuje wielu klientów, na rzecz których świadczy szeroko pojęte usługi marketingowe. W sytuacji, kiedy przetwarzamy dane osób fizycznych w imieniu i na rzecz naszych klientów, np. spółek z GK Orlen czy Grupy PZU, działamy jako tzw. procesor, o którym mowa w art. 28 RODO. Nie określamy wówczas celów i sposobów przetwarzania danych, a jedynie działamy na podstawie umów z naszymi klientami i zgodnie z ich poleceniami. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Sigma Bis dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na sigma-media.pl lub dodatkowo innymi kanałami.
 

Sprawdź co u nas słychać na:

Linkedin Sigma Bis

Copyright © 2021 Sigma BIS S.A. Polityka prywatności.

Sigma BIS S.A.

kontakt@sigma-media.pl
+ 48 669 060 019

00-085 Warszawa
ul. Bielańska 12

Ikonka domu mediowego Sigma Bis S.A. biała