Logo Dom Mediowy Sigma Bis
Profil Sigma Bis na LinkedIn

Kontakt

Sigma BIS S.A.
+ 48
669 060 019
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

KRS: 0000534906

NIP: 5272731826
REGON: 360316610

Kapitał zakładowy: 12 284 000,00 zł

Ochrona Danych: 

ochrona.danych@sigma-media.pl 

Paulina Sągol

Chcesz zacząć z nami współpracę? Zapraszamy do kontaktu!  

Kontakt dla reklamodawców
(Zapytanie ofertowe)

Kontakt dla wydawców

(TV+ Radio)

Kontakt dla wydawców

(inne media)

Inna sprawa

Sprawdź co u nas słychać na:

Linkedin Sigma Bis

Copyright © 2021 Sigma BIS S.A. Polityka prywatności.

Sigma BIS S.A.

kontakt@sigma-media.pl
+ 48 669 060 019

00-085 Warszawa
ul. Bielańska 12

Ikonka domu mediowego Sigma Bis S.A. biała